Sənət ölməzdir prinsipini aşılayan sənətkar

İsmayıl Əfəndiyev milli kinomuza bacardığı qədər yaradıcılıq töhfələri verib   Bədii təsvir vasitələrinin vəhdəti olan kinoda sənətkarı istedadla yanaşı xarici görünüşü, şəxsiyyət üstünlüyü, xarakterik davranışı seyrçiyə sevdirir. Səhnə yaraşı... Ətraflı

Varaq rübab oylağına...

Xəyallanaq “Qırxqız” yaylağına, vaysınaq “İsa bulağı”na, həsrət qalağından çıxıb, qalxaq qeyrət oylağına, “Qaragilə”!...   Redaksiyadan: Uzun illər “Mədəniyyət” qəzetində fəaliyyət göstərmiş tanınmış jurnalist, yazıçı-publisist ... Ətraflı

Tahir əfəndi

Onunla bağlı doğma, kövrək, məhrəm xatirələrimə çox sevdiyi və dəfələrlə sitatlar gətirdiyi alman filosofu Fridrix Nitsşenin “Azadlıq nədir? Heç kimin qarşısında utanmamaq” sözləri ilə yol açmaq, elə onun təbirincə desəm, ayaq vermək istədim. Lap çox... Ətraflı

Şamaxı şəhidləri haqqında kitab

“Elm və təhsil” nəşriyyatında şair-publisist Mətanət Ulu Şirvanlının “Şəhidlik zirvəsi – Şamaxı şəhidləri” adlı yeni kitabı işıq üzü görüb. Birinci və İkinci Qarabağ müharibələrindən bəhs edən kitabda müəllif Vətən torpaqlarının azadlığı uğ... Ətraflı

Xatirə təqvimi 28–31 avqust

Azərbaycan   28 avqust 1918 – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti xalq maarifinin, orta məktəblərin milliləşdirilməsi, ölkənin bütün məktəblərində türk (Azərbaycan) dilinin icbari qaydada tədris olunması barədə qərar qəbul edib. 28 avqust 1935 – Ta... Ətraflı

Səbr etmək yaxşıdır boş əlləşməkdən...

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dünya poetik-fəlsəfi fikrinin zirvəsində dayanır. “Xəmsə”yə daxil olan beş poema-məsnəvidə bütün zamanların ən humanist, ümumbəşəri idealları parlaq bədii əksini tapıb. “Nizami Gəncəvi İli” qüdrətli söz ust... Ətraflı

Bizim Vüsalın vüsalı

O, igidliyi, mərdliyi, dürüstlüyü ilə təkcə bir ailənin, bir nəslin yox, bir xalqın, bir ulusun Vüsalına çevrilə bildi. Ailəsinin, bütünlükdə nəslinin yeganə soy davamçısı olan Vüsal şəhadəti ilə neçə-neçə nəslə, doğulacaq daha... Ətraflı

Xatirə təqvimi 25–27 avqust

Azərbaycan   25 avqust 1910 – Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam Bəhram Tofiq oğlu Əfəndiyev (1910-1967) anadan olub. Gəncə Dövlət Dram Teatrında baş rəssam işləyib. 25 avqust 1915 – Əməkdar memar Tahir Abdulla oğlu Abdullayev (1915-2004) anadan olub. 25 avqust 1926 – Xalq ... Ətraflı

Lələtəpə Neolit dövrüyaşayış yerində yeni tapıntılar

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Eneolit və İlk Tunc dövrü arxeologiyası şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Xəqani Alməmmədovun rəhbəri olduğu ekspedisiyanın Füzuli rayonunun Horadiz kəndinin inzibati ərazisinə daxil olan Lələtəpə Ne... Ətraflı

Orta əsrlərin tanınmış musiqişünası

Orta əsrlərdə Azərbaycanın ensiklopedik bilik sahibi elm adamlarından biri də musiqişünas alim Fətullah Şirvani olub. O, musiqi ilə bərabər riyaziyyat, həndəsə, astronomiya, coğrafiya, biologiya və ədəbiyyat sahəsində də böyük uğur qazanıb. Musiqi də daxil olmaqla bir sıra elm sahələr... Ətraflı