Ömür yolu bitənlər...

2023-cü ildə mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət adına itkilərimiz də oldu. Ömür yolu bu il bitənləri xatırlayaq. 15 yanvar – şair, ictimai xadim Babulla Səlimov (1945-2023). 16 yanvar – ədəbiyyatşünas, folklorşünas, filologiya üzrə elmlər doktoru Seyfəddin Həm... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (28–31 dekabr)   211 il əvvəl...   31 dekabr 1812-ci ildə Rusiya-İran müharibəsi (1804–1813) gedişində Şimali Azərbaycan torpaqlarında işğalçılıq yürüşünü davam etdirən rus qoşunları Lənkəran xanlığının mərkəzi olan Lənkəran qala... Ətraflı

Xatirə təqvimi 27–31 dekabr

Azərbaycan   27 dekabr 1897 – Xalq artisti Yuzef Davidoviç Çarski (Tanxelson; 1897-1948) Tiflisdə doğulub. Dövlət Rus Dram Teatrının aktyoru (1928-ci ildən) olub. 27 dekabr 1912 – Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor Zeynəb Talıb qızı Kazımova (1912 – 25.9... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (88)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

Nizami Gəncəvini onun çəkdiyi portretlə tanıyırıq

“Molla Nəsrəddin” dərgisi sənətdə ilk məktəbi olmuşdu...   Təsviri sənət tariximizdə parlaq iz qoyan sənətkarlardan biri də Xalq rəssamı Qəzənfər Xalıqovdur. O, rəngkarlıq və qrafika, teatr dekorasiyası və kino rəssamlığı, eləcə də monumental boyakarlıq sahəsində dəyərli sənət n&uum... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (23–27 dekabr)   218 il əvvəl...   27 dekabr 1805-ci ildə Qarabağ və Şəki xanlıqlarını ələ keçirəndən (may 1805) sonra Şirvan xanlığı üzərinə yürüşə başlayan rus qoşunları Şamaxı şəhərinə daxil olublar. Şirvan xanlığı çar Rusiyasına birlə... Ətraflı

Xatirə təqvimi 23–26 dekabr

Azərbaycan   23 dekabr 1911 – Şərqşünas, tərcüməçi, professor, Əməkdar elm xadimi Məmməd Mübariz Əli oğlu Əlizadə (1911 – 9.4.1994) anadan olub. Nizaminin, Xaqaninin tədqiqatçısı olub. Mücirəddin Beyləqaninin şeirlərini farscadan dilimizə tərcü... Ətraflı

Mədəniyyətimizin böyük hamisi – İllərin xronikasından (87)

Ümummilli lider Heydər Əliyev böyük siyasətdə olduğu bir qərinədən artıq dövrdə, doğma xalqının taleyində tarixi rol oynamaqla bərabər, mədəni irsimizin qorunması və zənginləşdirilməsi, milli incəsənətin, ədəbiyyatın inkişafı, respublikada mədəni-maarif işinin qabaqcıl səviyyədə ... Ətraflı

Opera sənətimizdə iz qoyan ifaçı

Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən 1908-ci ildə “Leyli və Məcnun” operası ilə əsası qoyulan Azərbaycanda opera sənəti 115 illik tarixi boyunca zəngin inkişaf yolu keçib. Bu yolda böyük əməyi keçən sənətkarlardan biri də Xalq artisti Əlövsət Sadıqo... Ətraflı

Tarixdə bu gün

Olaylar, faktlar (20–22 dekabr)   106 il əvvəl...   20 dekabr 1917-ci ildə sovet dövlətinin təhlükəsizlik orqanı – Əksinqilab və sabotajla mübarizə üzrə Ümumrusiya Fövqəladə Komissiyası (“VÇK”) yaradılıb. Komissiyanın sədri Felik... Ətraflı