Abşeron məscidləri

   “Məscid” mənşəcə ərəb sözü olub, hərfi mənada müsəlmanların ibadətgahı, Allah evi, insanların kütləvi şəkildə Allaha səcdə qıldıqları məkan anlamını verir. Azərbaycan dini memarlığının tarixində “Sınıq qala minarəsi” adı ilə tanınan abidə Bakıda ilk dini tikili hesab olunur. Sınıq ... Ətraflı

...Beş arşın ağdı xələt

   Aşıq şeirində İslam       Azərbaycan aşıq sənətinin incisi olan Tikmədaşlı Xəstə Qasımın aşıqların dilindən düşməyən, quzeyli, güneyli Azərbaycanı ev-ev, ocaq-ocaq dolaşan məşhur “Dünya” rədifli gəraylısının ikinci bəndi bu misralarla başlayır:&nb... Ətraflı

Mədəniyyətimiz ən böyük sərvətimiz, ən güclü silahımızdır

    Yer üzündə tarixin olduqca mühüm bir dövrünü yaşayırıq. Bütün yer üzündə sürətli qlobollaşma getdiyi indiki dövrdə biz həm də milli, müstəqil dövlət quruculuğu sahəsində ilk addımlırı atmaqdayıq. Uğurlu dövlət quruculuğumuz, ölkəmizin tərəqqisi, dünyada önəmli bir yer tutmamı... Ətraflı

Mesopotamiyadan daha qədim mədəniyyət ocağı...

   Qobustan - açıq səma altında muzey      Azərbaycanı şöhrətləndirən təkcə onun təbii sərvətləri - nefti, qazı deyildir. Bu ölkə dünyada həm də özünün milli-mənəvi dəyərləri - maddi-mədəni sərvətləri, nadir abidələri, ulu tarixi ilə tanınır. İzləri bəşər... Ətraflı

Mədəniyyətlərarası dialoq bəşərin yaşamı üçün şansdır

   Mədəniyyətlər daima bir-birinə təsir göstərir. Onların təbiəti belədir. Çünki əlaqə olmasa, nə varlığını qoruyub saxlayar, nə də inkişaf edərlər. Zaman-zaman mövcud olan yaradıcı qüvvələr qapalı inkişafın nə qədər məhdud olduğunu biliblər. Axı incəsənət daima başqaları ilə qaynayıb... Ətraflı

Bu qala bizim Qala

   Qədim yaşayış məskəni olan Abşeron yarımadasının tarixi eradan əvvəlki dövrləri əhatə edir. Burada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş kurqanlar, ocaq izləri və qəbirlər bunu bir daha sübut edir.   Yarımadanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri bu co... Ətraflı

Ulu tariximizin yadigarları...

   İçərişəhər -   keçmişimizin gələcəyə əmanəti      Evləri dəcəl uşaqlar kimi bir-birinin belinə dırmaşan, dar-dolanbac küçələri labirinti xatırladan, hər daşı min bir xatirə danışan İçərişəhər! Bu məkan haqqında bir çox tarixi mənbələrdə ... Ətraflı

Bakı, gözəl şəhər, mehriban diyar...

   Bakı bütün dövrlərdə mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında körpü olub      Misir fironlarının yaşıdı      Bakı haqqında ilk məlumata eramızdan 3500 il əvvələ aid edilən, Misir fironu I Menesanın dövründə yazılmış ... Ətraflı

Azərbaycan qalaları

   Çox vaxt müəyyən bir məsələ haqqında əsl həqiqəti öyrənmək üçün yazılı tarixi mənbələr kifayət etmir. Bu zaman əsrlərin daş yaddaşı olan abidələrə-qalalara, bürclərə, məscidlərə, ibadətgahlara və s. müraciət etmək lazım gəlir.      Azərbaycan ərazisində belə abidələr... Ətraflı

“Nuh Peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan” adlı beynəlxalq simpozium keçiriləcək

    Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov «Nuh Peyğəmbər, dünya tufanı və Naxçıvan» mövzusunda beynəlxalq simpoziumun keçirilməsi haqqında” sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, beynəlxalq simpozium bu ilin aprelində Naxçıvan şəhərində keçiriləcək. Qeyd edək ki, yaxın 5 il ər... Ətraflı