T ə q v i m 30 avqust - 3 sentyabr

   Azərbaycan      30 avqust 1984 - Görkəmli müğənni, Xalq artisti Rübabə Muradova (22.3.1933 - 1984) vəfat edib. Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti olub. Leyli ("Leyli və Məcnun"), Əsli ("Əsli və Kərəm", Ü.Hacıbəyli), Şahsənəm ("Aşıq Qərib", Z.Hacıb... Ətraflı

Başmaqçılıq və çəkməçilik

   Tarixə mədəni baxış            Azərbaycanın sənətkarlıq tarixini vərəqləyərkən görürük ki, əsrlər boyu müxtəlif sənət sahələrinin inkişafı əsasən böyük şəhərlərdə cəmləşib. Bu ilk növbədə iri şəhərlərdəki iqtisadi-ticarət ... Ətraflı

Hindistanın böyük azərbaycanlı şairi: Mirzə Əsədulla xan Qalib

   Mədəniyyət tariximizdə elə sənətkarlar olub ki, onların yaradıcılığı bir neçə mədəniyyəti, ənənəni, dili özündə birləşdirib. Belə görkəmli sənətkarlardan biri də Hindistanda yaşayıb-yaratmış azərbaycanlı şair Mirzə Əsədulla xan Qalib olub. Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlu şairin... Ətraflı

“Qobustan qayıqları hara üzür”

   AMEA-nın Geologiya İnstitutunun baş elmi işçisi, tanınmış səyyah, publisist və şair Yuri Məmmədovun bu yaxınlarda çapdan çıxmış kitabı belə adlanır. Müəllif kitabını Tur Heyerdalın Azərbaycana birinci səfərinin 30 illiyinə, Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 illiyinə, Oslo Universitet... Ətraflı

Vəfasız illər

   Tamaşaçı ilk gündən Vəfanı, Vəfa da ilk gündən səhnəni sevmişdi. Odur ki, ölümündən 25 il keçsə belə, tamaşaçı sirli təbəssümlü aktrisanı hələ də unuda bilmir. Çünki Vəfa Fətullayeva Azərbaycan səhnəsinə, Azərbaycan teatrına elə bir təbiilik gətirmişdi ki, süni bütlər çat verib yer... Ətraflı

Yazıçı təxəyyülünün hüdudsuzluğu

   XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri də Məmməd Səid Ordubadidir (1872-1950). O, gözəl nasir, istedadlı dramaturq, mahir jurnalist, publisist, şair və tərcüməçi olmaqla bərabər, həm də ədəbiyyatımızda tarixi roman janrının banisi kimi tanınıb...   &nb... Ətraflı

Təqvim 24-29 avqust

   Azərbaycan      24 avqust 1896 - Sənətşünas alim Məhəmməd Ağaoğlu (1896-1949) İrəvan şəhərində anadan olub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin İstiqlal muzeyinin yaradılmasında (1919) iştirak edib. 1920-ci ildə Türkiyəyə, oradan da Amerikaya gedib. Detroy... Ətraflı

Qarabağ tarixindən bir yarpaq: Cuvarlı və Cuvarlılar

    Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlu və tədqiqatçı Rafiq Mahmudovun “Cuvarlı və Cuvarlılar” adlı kitabı bu günlərdə çapdan çıxıb. Kitabın elmi redaktoru tarix elmləri doktoru Əli Məmmədov, redaktoru Nazim Əlifov, rəyçiləri tarix elmləri doktoru, professor Nərgiz Quliyeva və ta... Ətraflı

Mədəniyyət fədailəri: İsmayıl Həqqi

   Tiflis Azərbaycan teatrının yaranmasında, inkişafında, xüsusən təşkilatlanmasında əməyi olan ziyalılardan biri də İsmayıl Həqqidir. O, mədəniyyət tariximizə mühərrir, mürəttib, aktyor, habelə mollanəsrəddinçi kimi daxil olmuşdur.     İsmayıl Səməd oğlu Həsənzad... Ətraflı

Bölgələrdə arxeoloji qazıntılar davam edir

   Bu il Azərbaycan ərazisində arxeoloji qazıntılar əksər bölgələri əhatə edir. Bu barədə məlumat verən AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun direktor müavini Nəcəf Müseyiblinin sözlərinə görə, aprel ayından başlayaraq davam edən qazıntılar zamanı onlarla maraqlı maddi-mədəniyy... Ətraflı