Hökmdar taleli, alim ömürlü Uluqbəy

   Onun şəkli intibah dövrünün qravüralarından birində alleqorik Elm fiqurunun sağ tərəfində, dünyanın ən görkəmli alimləri arasında çəkilib. Çünki o dövrdə dünyada heç bir alim öz müşahidə və hesablamalarının dəqiqliyində onunla müqayisə olunmamışdı...      Uluqbəy, öz... More

Qədim Şamaxı şəhərinin qalıqları tapılıb

   Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun ekspedisiya qrupları qədim Şamaxı şəhərinin qalıqlarını tapıb. İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini Nəcəf Müseyiblinin verdiyi məlumata görə, bu tapıntı bir neçə gün əvvəl Şamaxı şəhərində 1 saylı məktəbin həyətində... More

Bir millət - iki dövlət

   Türk əsgərinin könüllərdə yuvası var...      Tarixdən məlumdur ki, 1918-ci ilin 18 mart-1 aprel tarixlərində Bakıda Azərbaycan türklərinə qarşı erməni-daşnak Şaumyanın rəhbərliyi ilə dəhşətli soyqırım həyata keçirilmişdir. Bu faciələrdə 12 min azərbaycanlı şəhid oldu... More

Bəşir Səfəroğlu-84

   Sağ olsaydı, yəqin deyərdi: «Bunu yazma!..»      Bu gün Bəşir Səfəroğlunun anadan olmasının 84 ili tamam olur. Martın 23-ü ölümündən 40 il keçir. Tamaşaçıları üçün, teatr ü&c... More

Yel çərşənbəsi yazın gəlişini xəbər verir

   Dünən çərşənbələr arasında sayca üçüncü olan yel çərşənbəsi idi. “Novruznamə”nin təbirincə, yel çərşənbəsi ilaxır çərşənbədir. Yel çərşənbəsi nədir, xalqımız həmin gün əsasən nə etməlidir? Həmin gün hansı ayinlərdən, inanclardan istifadə etmək lazımdır?    Yel çərşə... More

Qarşıdan Novruz gəlir

   Bir çox milli adət-ənənələrimizi özündə ehtiva edən ilaxır çərşənbələri məna gözəlliyi, fikir aydınlığı ilə olduqca əsrarəngizdir. Etiqada görə, Novruzaqədərki ilaxır - su, od, külək, torpaq çərşənbələrinin hər birinin özünəməxsus ayin və mərasimləri var. Bütün bunlar əslində Novruz bay... More

Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi

   Alimlər həmişə bu fikirdə olublar ki, Naxçıvanda hər daşın, hər qayanın altında bir tarix yatır. Bu tarixin başlanğıcı da məhz insan övladının meydana gəldiyi ilk dövrlərə aparıb çıxarır. O vaxta ki, hələ də planetdə sinifli cəmiyyət yaranmamışdı, insanlar daş mağaralarda yaşayırdı... More

Müşfiq ömrünün anları

   Qüvvətli hafizəsinə arxayın olan Mikayıl Müşfiq çox vaxt qoşduğu şeiri uzun müddət kağıza köçürməzdi. Öz şeirlərini və sevdiyi klassiklərin əsərlərini əzbər bilərdi. Bir dəfə, Müşfiq tələbə ikən, müəllim dərsdə məşhur türk ... More

Erməni həmişə ermənidir

   Osmanlı dönəmində ermənilərin vəziyyəti və onların yabançılara meyillənmə çabaları      Səlcuqlardan sonra osmanlılar da ermənilərin barış, rifah və tərəqqi şərtləri ilə yaşamasına imkan yaratmışdılar. 1326-cı ildə Orxan bəy Bursanı fəth etdi və b... More

Qəhrəmanlar unudulmur

   Uşaqlıqda nənəsi: «Hər kəsin taleyi alnına yazılır. Alın yazısından qaçmaq olmaz» -deyərdi ona. O zaman bu fikirlə razılaşmazdı Ağamalı. İsrarla «Mən öz taleyimi özüm yazacağam» - deyərdi. Elə belə də oldu. Amma öz taleyini qanıyla yazdı Ağamalı.      ... More

News

E-qəzet (pdf)

Calendar


Be
Ça
Ç
Ca
C
Ş
B

Xüsusi buraxılışlar