Sızlar yaram dərində

  Aslan Kəmərlini xatırlayarkən      Mən hər dəfə Aslan Kəmərlini böyük hörmətlə anıram. 60-70-ci illərdə istər jurnalistikada, istər ədəbiyyatda və yazı-pozu sahəsində İncə dərəsi boyda bir mahalı - hansı ki, sinəsi sazla-sözlə, yaradıb qurmaq eşqilə dolu ola... Ətraflı

Nadir nəşrlər xüsusi mühafizədə

    Dövlət başçısı İlham Əliyevin 2007-ci ilin 11 aprelində «Daşınar əmlakın rəsmi reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə imzaladığı fərmana uyğun olaraq müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Belə ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ... Ətraflı

Miniatür sənətimizin inciləri

   Onlar Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır      Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunda orta əsrlərə aid Şərq əlyazmaları yığılır, sistemləşdirilir, saxlanılır və dərc olunur. Hazırda burada Azərbaycan, türk, özbək, fars və ərəb dilində ... Ətraflı

Ermənilərin cinayət zənciri

   QƏTLİAMÇI MİLLƏTİN GÜRCÜSTANDA TÖRƏTDİKLƏRİ SOYQIRIM AKTLARI      əvvəli ötən sayımızda       Xatırladaq ki, digər bölgələrimiz kimi, Borçalı mahalı da 1918-ci ildə etnik təcavüzə məruz qalmışdır. 1918-ci ildə Borçalı... Ətraflı

Televiziyamızın mogikanı

   «Azərbaycan televiziyasının ən nadir tapıntısı Elşad Quliyevdir. Bu adam necə yetişib, hardan gəlib - mən indiyə qədər anlaya bilmirəm».   Rəşid Behbudov      Böyük Azərbaycan şairi Xaqani demişdir: «Xəyal gəmisini quraqlıqlarda qovma, o... Ətraflı

Ən qədim kitab, əlyazma və kitab abidələri müəyyən edilir

   Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 11 aprel tarixli “Daşınar əmlakın rəsmi reyestrləri, onların tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə fərmanı imzalandıqdan sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində respublikada mövcud olan unikal və nadir nü... Ətraflı

Ağ yolun yoldaşları

  yaxud rituallaşanlar      Gəlin əvvəldən başlayaq. 19 yanvar 2010. Axşam işdən çıxıb evə gedirdim və ətrafdakı insanlara tamaşa edərək sabahkı tarix haqqında düşünürdüm. Həmişəki həyat idi. Yenə mağazaların qarşısında səsgücləndiricilərdən müxtəlif mahnıları... Ətraflı

Göytəpədəki arxeoloji tapıntılar böyük marağa səbəb olub

   «Qazıntıların nəticələri ilə bir sıra ölkələrin mütəxəssisləri maraqlanır. Ərazidə təhqiqatların genişləndirilməsinə ehtiyac duyulduğundan may ayında qazıntıların üçüncü mərhələsinə başlanacaq. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun şö... Ətraflı

20 Yanvardan qalan irs

     Bu il 20-ci ildönümünü qeyd etdiyimiz 20 Yanvar faciəsi. Şəhidlik dediyimiz zirvəyə ucalan oğul və qızlarımız... Ötən bu müddət ərzində çox şeylər dəyişsə də, onların xatirəsi bizim üçün hər zaman yenidir. Bu acı xatirələri bizlər üçün təzələyən bir ünvan da Azərbaycan ... Ətraflı

Ermənilərin cinayət zənciri

   QƏTLİAMÇI MİLLƏTİN GÜRCÜSTANDA TÖRƏTDİKLƏRİ SOYQIRIM AKTLARI      Tarixi bəlgələrə görə, 1890-1909-cu illərdə Osmanlı ərazisindəki Ərzurum, Kayseri, Yozqat, Çorum və b. yaşayış məskənlərində üsyan edən ermənilərin bir hissəsi öncə Qafqazda təlim a... Ətraflı